Поръчка на плакат

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ. ОПЦИЯ ЗА ПЕЧАТ.

Моля, оставете вашето име и email, за да ви изпратим брифа за изработка на плакат. Оставете телефонен номер по желание, в случай, че не успеем да се свържем с вас по друг начин.

При поцеса по изработка на лого (по-надолу описан) се влагат значителен брой часове работа на дизайнер по вашият персонален бриф и задание. Тези часове представляват фирмен ресурс. Наблягаме върху първоначалният брифинг процес, така че да се уверим, че когато почваме работа по логото ще бъдем в правилната насока, съответстваща на вашата визия. 

-Провеждане на първоначален брифинг с вас с цел запознаване с компанията ви и вашите предпочитания за лого дизайн;
-Проучване на търговската ниша, в която е бранда ви – визуален език на конкурентите;
-Генериране на оригинални концепции за графична и типографска част на логото, които ще отличават бранда ви на ниво скица. Всяка генерирана концепция ще носи отличим за бранда ви елемент и ще отговаря на първоначалния бриф;
-Дооформяне на генерираните идеи – композиране на елементи;
-Векторизиране и геометризиране на генерираните скици;
-Начертаване на персонална (в 90% от случаите) типография;
-Финално прецизиране;
-Създаване на презентации за всяка от идеите с детайлно описание за концепция, типография, показване на цветови схеми, композиции и мокъпи в определена среда.