Порфолио

Флаер: кандидат за общински съветник

Флаер: кандидат за общински съветник

адв. Таня Стефанова е кандидат за общински съветник от МК ,,Демократична България – Обединение,, в Плевен. Поискала ни е изчистен, ясен, сериозен и всяващ доверие дизайн.

Използвахме класическия цвят, асоцииран с доверие и професионализъм: синьо. Той е част от корпоративните цветове на коалицията. Като композиция създадохме едновременно сериозен и официален вид, едновременно раздвижен и съвременен.