Порфолио

Презентация "TV Българе"

Презентация "TV Българе"

“Българе” е политематична телевизия, създадена с цел да показва и подкрепя българската култура, изкуство и бизнес.

Презентацията е предназначена за намиране на потенциални спонсори и представя основната същност и цели на телевизията, както и опциите за реклама в нея. Атрактивна визия и ясно предадено съобщение беше целта на дизайна. Направихме класическо композиционно оформление, което да бъде и визуално интересно.