Порфолио

Плакат "Калояново фест"

Плакат "Калояново фест"

““Калояново фест” е събитие, организирано ежегодишно от община Калояново. През 2020 г. събитието е със специалното участие на Ненчо Илчев, Мариета Петракиева и Руслан Мъйнов.

Основното предназначение

на плаката беше да се напечата в малък тираж и да се разлепи на различни места в Калояново. В допълнение, да се използва за публикуване в социалните мрежи и уебсайтовете на общината и участващите.

Визията

трябваше да бъде атрактивна и контрастна, с акцент върху участието на Ненчо Илчев, Мариета Петракиева и Руслан Мъйнов. Използвах тъмен фон, насочващ вниманието към снимките на участниците и топли тонове за празнично настроение.

Всички проекти за бранда