Порфолио

Визитка "Niki Petrova"

Визитка "Niki Petrova"

NikiPetrova e личен бранд на консултант по личностно развитие и тета-практик с дълъг опит в бранша. Провежда лични консултации и различни семинари и обучения.

В продължение на изработката на лого, ни беше възложен и дизайн на визитка. Добавени са елементи от логото и е използван единият корпоративен цвят. Следвайки тази стилистики, всички форми са заоблени. Изработените от УиДизайн букви за логото са адаптирани и на кирилица за името “Николина Петрова”.

 

Други проекти за същия бранд: