Порфолио

Визитка "Erge design"

Визитка "Erge design"

Erge Design е компания за интериорно проектиране и реализация.

Избрахме проста, класическа, но и съвременна визия за визитката. Добавихме и елементи, които да създават чувство за динамичност. Златистото в надписа, като топъл цвят комуникира повече близост и “личност” с клиента.