Порфолио

Лого "Истина или пълни глупости"

Лого "Истина или пълни глупости"

Предаването се излъчва по телевизия ,,Българе,, и проверява достоверността на всички твърдения и митове, които се разпростират из обществото и водят до масова дезинформация. Темите са разнообразни, популярни и динамични.

Цветовете и типографския избор в логото подчертават закачливия тон на предаването, а окото обещава да погледне под лупа всяко твърдение с недоказани източници и да даде отговор – истина ли е, или са пълни глупости.

Анимирана версия в шапката на предаването

Play Video

Печати "Истина" и "Пълни глупости"

Всички проекти за бранда